ARCHIV A TERMÍNY TECHNICKÉ PODMÍNKY AKTUÁLNÍ PŘENOS DISKUSE KONTAKT

Technické podmínky

Jednotlivci nebo malá skupina mládeže (do cca 4 lidí)

Bude vám stačit počítač, který dokáže přehrát YouTube, prohlížeč Chrome nebo Firefox a dostatečně rychlý internet.

Větší skupina mládeže

Doporučujeme promítat přenos dataprojektorem a na zvuk použít externí reproduktory. Promítáte-li občas na mládeži například záznam vánočních bohoslužeb, udělejte to stejně. Nezapomeňte také na dostatečně rychlý internet.

Dostatečně rychlý Internet

Potřebujete mít rychlost stahování aspoň 500kb/s (0.5Mb/s) a malou odezvu (do 100 ms), tedy například DSL nebo kabelovou televizi. Také může fungovat internet přes 3G s dobrým signálem. Nejste-li si jisti, můžete si zkusit změřit rychlost.

Jak to bude vypadat

Centrální mládež

Odtud bude probíhat přenos. Nemáme problém přenášet odkudkoli, pokud tam je dostatečně rychlý internet. Máte-li zájem hostit mládež online, ozvěte se na Oddělení mládeže ÚCK a dohodněte si podrobnosti.

Na centrální mládež dorazí kromě mládežníků také například několik přednášejících, moderátor, kameraman a technik. Přípravy probíhají už několik hodin před samotným přenosem. Je potřeba všechno správně zapojit, vyzkoušet a případně spravit všechno, co se zvládne porouchat.

Během úvodního povídání (přednášky) zabírá kamera přednášející a přenáší po internetu obraz i zvuk ostatním účastníkům. Při diskusi zabírá kamera toho, kdo zrovna mluví, pokud je na centrální mládeži, jinak přednášející. Všichni své příspěvky říkají do mikrofonu na vyzvání moderátora, který diskusi řídí.

Vzdálený účastník

Do diskuse je možno přispívat písemně. Takové příspěvky přečte moderátor nebo technik, jakmile dorazí.

Archiv

Odkaz na záznam každého přenosu bude umístěn na tomto webu; bude možné si každou schůzku znovu přehrát.

Pravidla

Účastníci projektu souhlasí s šířením přímého přenosu i záznamu jejich obrazu a zvuku (včetně jejich označení jménem, příjmením a sborem, z něhož se připojují či pocházejí, které obsahuje představení na začátku příspěvku) Českobratrskou církví evangelickou bezúplatně prostřednictvím těchto webových stránek, a to bez nároku na honorář.

Účastníci berou na vědomí, že je zakázáno prostřednictvím přímého přenosu šířit autorská díla jiných autorů, která jimi nebyla poskytnuta k volnému užití.

Účastníci se zavazují plnit pokyny moderátora pro hladký průběh diskuse.